BESPLATNE IGRICE
 

 

    Vi ste vozač motora.Pređite sve prepreke za što kraće vreme,ali pazite da ne padnete.

    Koristite tastere sve četiri strelice.Strelica  gore-dodaj gas,  dole-koči
                                                                      levo-prebacuje ravnotežu levo
                                                                      desno-prebacuje ravnotežu desno